Miresevini në faqen zyrtare të Universitetit Justiniani I. www.justinianiipare.com, e-mail: info@justinianiipare.com . Bulevardi "Zog I" (në krah të Ministrisë së Drejtesisë) Sekretaria: Tel: +355 42 225280 , +355 69 22 97 356 333
 
FAKULTETET

MENUJA KRYESORE

Universiteti Justiniani I
Fakulteti i Drejtesise
Fakulteti i Diplomacise

PROGRAMET E STUDIMIT

Programet e Studimit Cikli I
Programet e Studimit Cikli II
Programet e Studimit Cikli III

STUDENTET

Qeveria Studentore
Aktivitete
Njoftime per Studentet

KERKIMI SHKENCOR

Botime
Aktivitete
Bashkepunime

REVISTA "Justiniani I"

Historiku i Revistes
Botimet
Bashkepunimi

BURIMET NJEREZORE

Stafi
Sekretaria
Njoftime

ADRESA DHE LIDHJE

Universitete Shqiptare
Universitete te Huaja
Institucione Shteterore

LEGJISLACIONI

Dokumentacioni
Ligje, Vendime, Udhezime

ORAGNIGRAMA E UNIVERSITETIT JUSTINIANI I

Rektor prof.Dr Ismet Elezi

Kliko per organigramen dhe programet

Universiteti Justiniani I ka këtë strukturë: Dy fakultete si njësi kryesore dhe tre njësi bazë të cilat janë si më poshtë:

1. Fakulteti Drejtesisë

Dekan Dr. Adnor Shameti

Departamentet e Fakultetit te Drejtesise

•  Departamenti Civil

•  Departamenti Penal

•  Departamenti Publik

Ky Fakultet është përgjegjës për6 diploma që lëshohen nga Universiteti Justiniani I :

  1. Programin e Studimit të Ciklit të Parë , - Drejtesi
  2. Programin e Studimit të Ciklit të Dytë, MP Jurist Administrate
  3. Programin e Studimit të Ciklit të Dytë, Msc në Drejtesi
  4. Programin e Studimit të Ciklit të tretë, MP: E Drejtë Civile (vkm nr 319, datë 05-05-2010)
  5. Programin e Studimit të Ciklit të tretë, MP: E Drejtë Publike (vkm nr 319, datë 05-05-2010)
  6. Programin e Studimit të Ciklit të tretë, MP: E Drejtë Penale (vkm nr 562, datë 28-05-2009)

 


2. Fakulteti i Diplomacisë

Dekan Prof.Dr Luan Gjonca

Ky Fakultet është përgjegjës për një diplomë që lëshohet nga Universiteti Justiniani I:

1. Programin e Studimit të Ciklit të Parë, BACHELOR në Diplomaci

Departamentet e Fakultetit te Diplomacise

•  Departamenti i Diplomacise

•  Departamenti ligjor

•  Qender kerkimore-shkencore


Sekretaria e Fakultetit të Drejtësisë

Sekretaria e Fakultetit të Diplomacisë

Sekretarja e Rektorit të Universitetit


Faleminderit që vizituat faqen tonë! Për cdo informacion na kontaktoni në adresën e e-mail-it: info@justinianiipare.com.

Për cdo informacion na kontaktoni në adresën:

Adresa: Bulevardi "Zogu I", Në krah të Ministrisë së Drejtësisë Sekretaria: Tel : +355 42 225280, +355 69 22 97 356

Rektorati: Tel +355 68 20 11 333,

E-mail: info@justinianiipare.com ,

web: www.justiniainiipare.com


Copyright ©: Justiniani I 2009,Webmaster